Usnesení k petici nájemníků za zařazení objektu Žufanova 1098 a 1099 do seznamu domů určených k odprodeji

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.13
ze dne

Usnesení k petici nájemníků za zařazení objektu Žufanova 1098 a 1099 do seznamu domů určených k odprodeji

Rada MČ

I. projednala petici nájemníků za zařazení objektu Žufanova 1098 a 1099 do seznamu domů určených k odprodeji


II. postupuje petici Kontrolnímu výboru ZMČ,  usnesením Zastupitelstva nebyl tento dům zařazen k odprodeji.