Usnesení k doplnění komise "Břevnovská radiála"

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.29
ze dne

Usnesení k doplnění komise "Břevnovská radiála"

Rada MČ

I. projednala návrh doplnění komise panem PhDr. Abu Khaledem Dayehem.


II. souhlasí


III. ukládá KZ a tajemníkům  komisí postupovat ve smyslu tohoto usnesení.