Usnesení k vypsání výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení a implementace nového komplexního informačního systému"

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.26
ze dne

Usnesení k vypsání výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení a implementace nového komplexního informačního systému"

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení a
implementace nového komplexního informačního systému"


II. souhlasí s vypsáním výzvy


III. pověřuje starostku MČ podpisem výzvy.


IV. ukládá tajemníkovi ÚMČ zajistit potřebné.