Organizační uspořádání odboru výstavby

Jednotlivá oddělení

Odbor výstavby

(1) Odbor výstavby je zřízen RMČ pro výkon činností stavebního úřadu v přenesené působnosti.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor výstavby zřízen RMČ pro činnost stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu stanoveném mu vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a dále pro činnosti speciálního stavebního úřadu na úseku pozemních komunikací, v rozsahu svěřeném mu Statutem hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, pro územní obvod MČ Praha 17 - katastrální území Řepy a MČ Praha-Zličín - katastrální území Zličín, Sobín, Třebonice (část),

(3) Ve věcech samostatné působnosti nevykonává žádnou činnost.

Tisk Export článku do PDF