Kontakty odboru výstavby

Odbor výstavby

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Dana Kolářová Odbor Odbor výstavby Funkce referentka Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106E, 1. patro
234 683 288
dana.kolarova@praha17.cz
Jméno Markéta Nováková Odbor Odbor výstavby Funkce referentka / technicko organizační pracovník Pracovní činnost archiv odbor výstavby Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 299
marketa.novakova@praha17.cz
Jméno Jindřiška Havlíková Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení stavebního řízení Funkce referentka Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106D, 1. patro
234 683 283
jindriska.havlikova@praha17.cz
Jméno Ing. Aleš Rogalewicz Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení stavebního řízení Funkce vedoucí odboru Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 284
ales.rogalewicz@praha17.cz
Jméno Ing. Lenka Skokanová Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení stavebního řízení Funkce referentka Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 282
lenka.skokanova@praha17.cz
Jméno Alena Šanovcová Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení stavebního řízení Funkce referentka Pracovní činnost stavební řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 106B, 1. patro
234 683 298
alena.sanovcova@praha17.cz
Jméno David Kulhánek Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení územního řízení Funkce referent Pracovní činnost územní řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 289
david.kulhanek@praha17.cz
Jméno Ing. Kateřina Přibylová Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení územního řízení Funkce referentka Pracovní činnost územní řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104A, 1. patro
234 683 297
katerina.pribylova@praha17.cz
Jméno Renata Urbanová Odbor Odbor výstavby Oddělení Oddělení územního řízení Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost územní řízení Kontakty Španielova 1280/28, kancelář č. 104B, 1. patro
234 683 290
renata.urbanova@praha17.cz

Odbor výstavby

(1) Odbor výstavby je zřízen RMČ pro výkon činností stavebního úřadu v přenesené působnosti.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor výstavby zřízen RMČ pro činnost stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu stanoveném mu vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a dále pro činnosti speciálního stavebního úřadu na úseku pozemních komunikací, v rozsahu svěřeném mu Statutem hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, pro územní obvod MČ Praha 17 - katastrální území Řepy a MČ Praha-Zličín - katastrální území Zličín, Sobín, Třebonice (část),

(3) Ve věcech samostatné působnosti nevykonává žádnou činnost.