Organizační struktura

Jednotlivá oddělení

Odbor životního prostředí a dopravy

(1) Odbor životního prostředí a dopravy je zřízen RMČ pro zabezpečení činnosti v oblasti péče o životní prostředí na úseku ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, správy městské zeleně, myslivosti, rybářství, zemědělství, odpadového hospodářství, a veterinární péče, ochrany ovzduší a vodního hospodářství. Dále pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku silničního hospodářství a dopravní politiky MČ Praha 17.

(2) Ve věcech přenesené působnosti je odbor životního prostředí a dopravy zřízen RMČ pro oblast životního prostředí a pro oblast silničního hospodářství ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

(3) Ve věcech samostatné působnosti je odbor životního prostředí a dopravy zřízen RMČ pro oblast životního prostředí a oblast dopravní politiky ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

Tisk Export článku do PDF