Správní poplatky

Úřad městské části Praha 17

Žalanského 12b, 163 02 Praha 6

Odbor životního prostředí a dopravy

sídlo: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6

 

Správní poplatky

Správní poplatky upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve stanovené lhůtě, správní orgán úkon neprovede. Poplatky za jednotlivá řízení a místní šetření jsou uvedeny v položce 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 34 a 36 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích.

 

Vydání rybářského lístku
  dospělí žáci do 15 let
ročního Kč 100,- Kč 50,-
tříletého Kč 200,- Kč 100,-
desetiletého Kč 500,- Kč 250,-

 

Vydání loveckého lístku
  dospělí studenti
na 1 den Kč 30,-  
na 5 dnů Kč 50,-  
na 30 dní Kč 70,-  
na 6 měsíců Kč 100,-  
na 12 měsíců Kč 150,- Kč 75,-
vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1000,-  

 

Vodní díla
stavební povolení, Kč 3000,-
změny vodního díla Kč 2500,-
změny stavebního povolení Kč 300,-
povolení k odstranění stavby Kč 100,-

Doprava
Povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci Kč 500,-
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace na dobu platnosti:  
10 dní a na dobu kratší než 10 dní Kč 100,-
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců Kč 500,-
delší než 6 měsíců Kč 1000,-