Veřejné projednání strategického plánu rozvoje MČ Praha 17

Popis
  • představení aktualizovaného plánu rozvoje městské části
  • plán záměrů a aktivit MČ na příští rok
  • Představení výsledků dotazníkového šetření mezi obyvateli městské části
Zdarma
Ostatní
-
KC Průhon
Kontakt

Kulturní centrum průhon
Socháňova 1220
1630 00 Praha 17