Divadlo pro děti: O chytré kmotře lišce

Popis

Liěška svou chytrostí napálí lidi, kteří si myslí, že sjou pány tvorstva.

Děti
-
KC Průhon
Pořadatel
Kulturní centrum Průhon