Září 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy čtyři návrhy: 1) Drakiáda, 2) Triangl, 3) Podzim u kostela sv. Martina, 4) Podzim na Bílé Hoře.

 

Přítomní se shodli na návrhu č. 1 - Drakiáda

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Jiří Holub.

 

Ad3.) Diskuse – Opět bylo otevřeno téma dvoustrany s programy, zkusí se návrh pro jeden měsíc. Prodiskutována cena za soutěž Řepský všeználek. Pozitivní ohlasy na novou podobu Ř17.

Redakce zajistí:

  • „Vzpomínáte na 17. listopad 1989?“ – výzva pro občany k zaslání fotografií či textů k tomuto tématu. Bude otištěna v Ř17 a umístěna na FB.
  • Zajištění odpovědních schránek pro soutěž Řepský všeználek a jejich umístění do knihovny KC Průhon a CSZS + navržení a vytištění letáčků se soutěžní otázkou. Letáčky se budou každý měsíc měnit. Vyberou se vždy poslední den v měsíci a vymění za nové.  

 

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 9. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pozvánka na Drakiádu, Mluvte nám do toho!

- Rozhovor: Představujeme Ing. Romana Štěrbu, ředitele sportovního centra Řepy

- Byli jsme při tom: V Řepích jsme slavili vinobraní, Poděkování za Babí léto pro všechny;

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v říjnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem,

- Co vás zajímá: Pietní park pro zvířata na Zličíne nechceme, Stanoviště VOK

-Byli jsme při tom: #Zažít Řepy Jinak – Navždy lapen, KD Bílá Hora zahájil novou kulturní sezónu;

- Co vás zajímá: Téma měsíce října

- Co vás zajímá: Doprava, parkování, opravy komunikací, Poradní sbor MČ Praha 17

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, Poděkování, Vzpomínáte na 17. listopad 1989?. Seniorská recitační soutěž;

- Celostrany Kulturního centra Průhon – Program a pozvánky

Pro rodiče a děti: MŠ Socháňova získala od Lidlu 105 750 Kč, V Řepíku jsme přivítali podzim; Prvňáčci vykročili za vzděláním, Návštěvy paměťových institucí v ZŠ Jana Wericha pokračují,

- Školy informují: Dárek pro všechny prvňáčky – geodesky, Festival vědy IX. A, B, C, D

-Informujeme: Plán Klubu 17, Program vycházek Prahou pro seniory, Program pro řepské seniory,

- Co vás zajímá: Řepský všeználek, Blahopřáli jsme jubilantům, MŠ Socháňova přijme kuchařku,

- Ze sportu: Oslavy 95. výročí založení klubu TJ Sokol Řepy -fotbal, Běh naděje, Říjen v DDM na Bílé Hoře, Oddíl mladých hasičů v Řepích – pozvánka,

-Tip na výlet: Komořadské a Modřanské tůně;

- Z naší přírody: Naši ježci

- Inzerce: 28 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, R. Sálusová: Rozhovor, V Řepích jsme slavili vinobraní, KD Bílá Hora zahájil novou kulturní sezónu, Prvňáčci vykročili za vzděláním, Blahopřáli jsme jubilantům, J. Bösser: Tip na výlet, J. Holub – úvodní slovo, Poradní sbor MČ Praha 17, Pietní park pro zvířata na Zličíne nechceme.

 

 

 

Dne: 2. 10. 2019                                                                          Zapsala: Michaela Linhartová