Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, srpen 2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
147
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: Mgr. Miroslav Šoukal, J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Ing. arch. M. Štěpař, P. Maxa, J. Holub

HOSTÉ: -----

OMLUVENI: Mgr. Lucie Kolomazníková, Mgr. P. Gruber

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Předloženy byly čtyři různé návrhy titulní stránky letního vydání: a) Historická část Řep, zákoutí

b) Lavička v parku

c) Záhon s dýněmi

d) Babí léto

Pro zářijové číslo byla na titulní stránku vybrána fotografie „Babí léto“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se shodli, že úvodní slovo napíše P. Maxa.

Ad3.) OBSAH: Členům RR byly postupně e-mailem předkládány příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 8. 2021. Některé texty byly zaslány členům RR ještě v následujících dnech.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pozvánka na Babí léto;

- Babí léto – program;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Buďme stále obezřetní v boji s nemocí Covid-19, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Rozhovor s předsedou Finančního výboru Mgr. Miroslavem Šoukalem, Městská část získá větší byty z Magistrátu

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v září, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Domov sv. K. Boromejského oslavil 25 let činnosti, Připravujeme revitalizaci řepského hřbitova, Pobočka české pošty bude v Řepích opět otevřena

- Zažít Řepy Jinak;

- INFORMUJEME: SC Řepy – Víceúčelová hala;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: 35. výročí založení školy, Řepské žáky čekají pestré hodiny tělocviku s „Trenéry ve škole“;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Co nového v centru Sociálně zdravotních služeb? 14. narozeniny Klubu, Vinobraní v Klášteře;

- CELOSTRANY KC PRŮHON;

- INFORMUJEME: Zelená lavina z Řep získala ocenění Skokan roku 2020, Pepova řepská pétanque liga 2021, úřad práce – projekt Outplacement

- ŠKOLY INFORMUJÍ: U Werichovky vyroste unikátní školní les do kapsy, Loučení s žáky 9. ročníků, Běžím proti násilí; MC Řepík informuje, Taekwondo WT v Praze 17;
Ze sportu: TJ Sokol Řepy fotbal informuje, Petera trophy, Florbal v Řepích má za sebou první sezónu;

- PRO DĚTI A RODIČE: Biodiverzita U Boroviček, Tasmánský čert, Jak jsme si hráli v pohádkovém lese;

- TIP NA VÝLET: Výlet – Olšina;

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Jestřáb lesní;

- INFORMUJEME: Odešel Jiří Formánek

- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE: Rada v diskuzi projednala zařazení a aktuálnost jednotlivých článků.

Do zářijového čísla bude zařazeno představení Finančního výboru a v rozhovorech s předsedy dalších komisí se bude pokračovat i nadále. Rada se shodla, že by série článků, které by představily jednotlivé komise, mohla být do budoucna příjemným zpestřením časopisu.

1. 9. 2021 Zapsala: Mgr. Radka Sálusová