Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, květen 2023

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
5
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

PŘÍTOMNI: Michal Mrskoč, Martin Haushalter, Jiří Holub, Mgr. Petr Gruber
HOSTÉ:
OMLUVENI: Ing. Ivana Štětinová
NEOMLUVENI:

PROGRAM:

  1. Úvod
  2. Titulní strana
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad 1. ÚVOD: Jednání Redakční rady pro červnové vydání zpravodaje MČ Praha 17 Řepy se uskutečnilo v pondělí 22. 5. 2023 v kanceláři redakce Řepské 17.

Ad 2. TITULNÍ STRANA: Redakční radě byly představeny návrhy fotografií na titulní stranu. Byla vybrána fotografie ZŠ Jana Wericha.

Ad 3. OBSAH: Příspěvky do červnového vydání Řepské sedmnáctky byly postupně ukládány na uložiště, ke kterému mají přístup všichni členové Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):
Z RADNICE: Úvodní slovo, Volná pracovní místa Úřadu MČ Praha 17, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Řepská soutěž Harry Potter
ROZHOVOR: Marie Zajíčková: Problematika bezdomovectví má hlubší kořeny
INFORMUJEME: DPS: od studie k výstavbě, Výročí konce 2. světové války, MČ Praha 17 je schopna přijmout všechny děti, které splňují kritéria; Auta jsou při sečení zakryta plachtou, Mlžítka jsou opět v Řepích, Noc kostelů, Oslavili jsme Den matek, MČ Praha 17 podpoří aktivity dětí
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: VO kontejnery v červnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem
INFORMUJEME: Přeprava imobilních osob v Řepích; Nuda, nebo špatná nálada? to nám nic neříká! Pálení čarodějnic si užily tisíce lidí, Hasiči soutěžili během tradičního memoriálu, Jubilanti oslavili svá výročí
ROZHOVOR: Lukáš Tamme: Závodem žijí celé rodiny
CELOSTRANA: Sportovní centrum Řepy
INFORMUJEME: Mistrovství České republiky klubů v pétanque opět v Řepích, Termíny setkání klubů seniorů, Program vycházek Prahou pro seniory, Skautky z Bílé Hory se zúčastnily Národního skautského jamboree, Pozvánka od vodníků do Třeboně, 10. pochod kolem pramene Prokopského potoka
CELOSTRANA: Pozvánka KD Bílá Hora na akci Hurá na prázdniny, Sportovní centrum Řepy a MČ Praha 17 připravily fotosoutěž Vyfoťte sport v Řepích, zájemci mohou odesílat fotografie do 31. 8. 2023
CELOSTRANA: KC Průhon a KD Bílá Hora – program červen 2023
ŠKOLY INFORMUJÍ: Koníci v MŠ Laudova se speciálními třídami, Děti v akci: němčina v praxi, Rozkvetlá MŠ Bendova, Turnaj v minigolfu, Školáci vypracovali energetický audit školy, Dny španělské kultury, ZŠ Jana Wericha získala titul Ekoškola, Žáci procvičují násobilku a slovní druhy i na schodišti
CELOSTRANA: KC Průhon – Zápis do kurzů na školní rok 2023–2024
PRO RODIČE A DĚTI: ZUŠ Blatiny přijímá studenty, Co se děje v Řepíku, Plán Klubu 17, Volejbalový oddíl – nábor dívek
SPORT: Řepy hostily Český pohár BMX – King of Prague 2023, Řepští volejbalisté a volejbalistky zahájili jarní část antukové sezóny
ROZHOVOR: Barbora Černošková: Nesuď, dokud jsi neslyšela celý příběh
SPORT: Příměstské florbalové kempy Řepy
ROZHOVOR: Irena Piloušková: Nikdy nevíte, co se děje za zavřenými dveřmi
KULTURA: Domácí štěstí v Kulturním centru Průhon, Pozvánka na vernisáž výstavy Ateliéru radostné tvorby v KC Průhon
INZERCE: Plošná inzerce str. 28–32

Ad 4. DISKUSE: Redakční rada se v diskuzi věnovala těmto tématům:

a) Obsah červnového vydání
Členové Redakční rady byli informování o obsahu červnového vydání Řepské sedmnáctky s tím, že zpravodaj se bude do tisku odesílat ve čtvrtek 25. května.

b) Termíny odesílání do tisku
Redakční rada se zabývala termíny zpracování zpravodaje. Redakce se je snaží s grafickým studiem nastavit tak, aby byl vyhotovený dva dny před odesláním do tisku.

c) Změna layoutu
Předseda RR Řepské sedmnáctky Michal Mrskoč vznesl dotaz na změnu layoutu. „Je ve fázi úvah. Připraví se návrh, který posoudí Rada MČ Praha 17 a rozhodne, zda se změna layoutu uskuteční. Pokud ano, následně se začne pracovat na zadání. Rádi bychom u toho byli, abychom definovali naše požadavky na zpracování časopisu,“ sdělil Martin Haushalter s tím, že řešení zadání se odhaduje na září.

d) Obsah dalších vydání Řepské 17
Členům redakční rady byl představen harmonogram letního vydání zpravodaje Řepská 17 – na období červenec–srpen. Letní dvojčíslo se bude připravovat v červnu a jeho součástí budou kromě jiného informace z cyklistického závodu L'Etape nebo dvoustrana pro soutěž Harry Potter, kterou připravuje Kulturní centrum Průhon a místní knihovna.
O letních prázdninách se bude připravovat zářijové vydání.

e) Inzerce
Plošná inzerce bude v červnovém vydání umístěna na 4 a ¼ strany.

26. 5. 2023
Zapsala: Radka Vaculíková