Zápis z jednání Redakční rady, mediální komunikace a PR, květen 2022

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Číslo jednání
156
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI: J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, P. Maxa, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal, J. Holub

HOSTÉ: ----

OMLUVENI: Ing. arch. M. Štěpař

PROGRAM:

  1. Titul
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Redakční radě byly zaslány návrhy titulní strany časopisu Řepská sedmnáctka do červnového vydání:

a) MuralART podchod Makovského
b) Podchod s autory malby
c) Řepské trhy
d) Slavata Triatlon Tour

Do červnového vydání vybrali členové Rady na titulní stranu fotografii „MuralART podchod Makovského“.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové Rady se shodli, že úvodní slovo pro květnové vydání napíše J. Holub.

Ad3.) OBSAH: Všem členům Rady byly formou e-mailů zaslány příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky časopisu, tj. do 11. 05. 2022. Články, které byly redakci doručeny po tomto datu, byly zaslány členům Redakční rady k nahlédnutí dodatečně.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Zprávy z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo z radnice, Hurá na prázdniny;
- CO VÁS ZAJÍMÁ: Alena Kopejtková: Dům s pečovatelskou službou je pro část seniorů nenahraditelný, Centrum sociálně zdravotních služeb je středem komunity, Rozkopána i druhá část Žalanského, Pane náměstku, jste na sebe pyšný? Volby, Nová lávka zkrátila cestu ke Sportovnímu centru;
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v červnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Kam s bioodpadem;
- INFORMUJEME: Nová lavička před OC Řepy, Proběhlo veřejné projednání Strategického plánu, Kontakty na lékaře nově v aplikaci, Je možné opět hlásit stížnosti na Českou poštu;
- BYLI JSME PŘI TOM: Čarodějnice se po dvou letech vrátily, Blahopřáli jsme řepským jubilantům, MuralART v podchodu v ulici Makovského, Soutěž začínajících kapel zná své finalisty;
- ROZHOVOR: Emil Cimbura: Chci žít, abych žil;
- POZVÁNKY: Kam vyrazit na noc kostelů, Festival mladých kapel;
- INFORMUJEME: Na každém konci je krásné to, že něco nového začíná, Doplňujeme poradní sbor MČ Praha 17, Bezpečnostní akce s policií;
- CELOSTRANY KC PRŮHON
- INFORMUJEME: Klub dobré nálady, Prázdninové plavby pro řepské občany, Letní jarmark, Hřiště Pétanque Josefa Procházky;
- ŠKOLY INFORMUJÍ: Zápis do mateřských a základních škol pro cizince, Prázdninový provoz mateřských škol, Jaro v MŠ Laudova se speciálními třídami, Na téhle Zemi nebydlíme sami, „Přírodní zahrada v MŠ Bendova“, Den Země aneb stromy našeho lesa, Sportování v ZŠ genpor. Františka Peřiny;
- PRO DĚTI A RODIČE: MC Řepík připravuje putování s tátou, Přijďte za kulturou na řepskou Komunitní zahradu, Klub 17 program na měsíc červen, ZŠ J. Wericha zve rodiče budoucích prvňáčků, Nový výtvarný obor na Základní umělecké škole;
- CELOSTRANA KC PRŮHON
- SPORT: Slavata Triatlon Tour v Řepích, Jak naučit děti plavat hladce, Oslava u našich žen, 9. pochod podél Prokopského potoka, Volejbalový oddíl – nábor dívek, SC Řepy akce červen 2022, Běh na podporu dětí vězněných rodičů, Cyklistický závod omezí dopravu v Řepích;
- CELOSTRANA KC PRŮHON
- INZERCE: Řádková a plošná inzerce str. 28–32.

Ad4.) DISKUSE: Redakční rada prodiskutovala koncepci červnového vydání časopisu a odsouhlasila jednotlivé články a rozhovory. Rada se shodla, že další komisí, která se v létě představí v Řepské sedmnáctce bude Redakční rada, v září se pak seriál uzavře představením Kontrolní komise.

Redakční rada projednala návrh o zdražení inzerce a omezení inzertní části od roku 2023.

Rada vzala na vědomí výpovědi obou redaktorek Řepské sedmnáctky.

26. 05. 2022 Zapsala: Mgr. Lucie Kolomazníková