Únor 2021

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Zápis z únorové el. komunikace Redakční rady Řepské sedmnáctky pro březnové vydání zpravodaje

KOMUNIKACE MEZI ČLENY: J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Bc. M. Štěpař, P. Maxa, Jiří Holub, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal

Témata:

  1. Titulní fotografie
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah
  4. Diskuse

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Ze zaslaných fotografií zvítězila fotografie zákoutí ze starých Řep.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové se pomocí e-mailového hlasování shodli, že úvodní slovo napíše Radka Sálusová.

Ad3.) OBSAH: Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 2. 2021. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, Klub 17 informuje; Pranostiky; Fotografie ze zastupitelstva s popiskou;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Jak bude městská část Praha 17 hospodařit v roce 2021; Magistrát uznal chybu při zabydlování bytů v Řepích; Rozhledna v Aktivním lesoparku Řepy musela být uzavřena; Únor bílý, pole sílí;

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v březnu, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem; Nebezpečný odpad;

- CELOSTRANA KC PRŮHON;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Česká řeholnice zvolena abatyší pro většinově německé mnichovské opatství Venio;

- ROZHOVOR: Sestra Franceska – nová abatyše opatství Venio;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?

- CELOSTRANY KC PRŮHON

- ŠKOLY INFORMUJÍ: Úspěch v olympiádě v českém jazyce; FandiMat – nezisková organizace;

- PRO DĚTI A RODIČE: Jak budou letos probíhat zápisy do 1. tříd? Kamínkování; Děti MŠ Bendova jako opravdoví sportovci; MŠ Socháňova na pólu; Muzikoterapie v MŠ Laudova se speciálními třídami; MC Řepík informuje;

- ZE SPORTU: Šťastná třináctka pro SK pétanque Řepy;

- TIP NA VÝLET: Výlet – Branické skály;

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Ptáci na přelomu zimy a jara;

- INZERCE: Řádková a plošná inzerce 28 – 32.

Ad4) DISKUSE: Členové RR diskutovali na téma, zda je třeba žádat p. Zábranského o vyjádření k článku Magistrát uznal chybu při zabydlování bytů v Řepích“. Nakonec se členové RR shodli, že článek bude otištěn bez vyjádření ze strany magistrátu. Článek pouze informuje o jednání pracovní skupiny, o vyjádření přímo p. Zábranského žádat netřeba.

Zapsala: Michaela Linhartová