Říjen 2018

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR se dohodla na titulní straně korespondující s říjnovou akcí k slavnostnímu otevření lipové aleje, která se bude konat 28. 10. 2018.

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Radka Sálusová.

Ad3.) Otázka měsíce – Přítomní se shodli na nové otázce – Vznik republiky. Jak jste oslavili 100. výročí vzniku Československa?

Osloveni budou: Ing. Jaroslava Šimonová, Jiří Masopust a dva občané Řep.

Ad4) Redakční radě byly předloženy návrhy grafiky ke str. 7 – Oslavili jsme 100 let od vzniku republiky. Vítězný návrh se státním znakem bude otištěn.

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10.10. 2018. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Pranostiky na listopad

- Volby: Poděkování za účast v komunálních volbách a výsledky voleb MČ Praha 17

- Z radnice: Slovo redakce, pozvánka na průvod sv. Martina

- Otázka měsíce: Podzimní splín. Trpíte podzimními chmury? A jestli ano, jak s nimi bojujete?

- Byli jsme při tom: Klub 17 oslavil již jedenácté narozeniny, Poslední setkání Poradního sboru před volbami, Oslavili jsme 100. výročí od vzniku republiky

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v listopadu, Sběrné dvory, Kam s bioodpadem, Mobilní sběrný dvůr v Řepích

- Informujeme: Komentovaná prohlídka architektury a zajímavostí Malvazinek, Přípravné práce k Domu s pečovatelskou službou, Poděkování za účast při organizování voleb, MP informuje: Volně pobíhající psi, Zloděj v Penny Marketu

- Co vás zajímá: Advent za chvíli zaklepe na dveře…, #Zažít Řepy Jinak – s adventní vůní vanilky a jehličí, Adventní trh v klášteře, Adventní koncerty 2018 – Kostel sv. Rodiny

- Informujeme: Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Vzpomínka na Věru Hrdinovou, Komunitní centrum Řepy – program aktivit na listopad, CSZS nabízí pracovní pozice, Plánované založení spolku Komunitní zahrada Řepy,

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, pozvánka na country bál, pozvánka na podiatrický screening, pozvánka na mikulášské radovánky so sokolovny

- Celostrana KC Průhon: program listopad 2018

- Informujeme: Akce v listopadu v MC Řepík, Pozvánka na #Zažít Řepy Jinak,

- Co vás zajímá: Dotazník – zjištění zájmu o bydlení v Domě s pečovatelskou službou v MČ Praha 17

- Pro děti a rodiče: Přivítali jsme nové občánky, Podzimníčci v Mateřské škole Bendova

Školy informují: ZŠ Jana Wericha: Adaptační pobyt, Jak jsme uklidili svět, Evropský den jazyků, ZŠ genpor. Fr. Peřiny: Běh pro Afriku, Děti a Antarktida

- Byli jsme při tom: Klášter Plasy se nám moc líbil, Pozvánka na pražský Minimax

- Tip na výlet: Buštěhrad

- Byli jsme při tom: Druhý ročník Memoriálu Evy Hladíkové, Marietta tančila k výročí republiky

- Informujeme: Žendarace 2018, Známe pravila užívání parkovišť K+R? Polibte svého školáka a jeďte…, Listopad a začátek prosince v DDM

- Pozvánky: Vánoční dílny, Mikulášská nadílka, Silvestr 2018, Cesty z města, Program listopad 2018 v KDBH, Vánoční minidiskotéka s andílkem.

- Inzerce: 29 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – Titulní strana, Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, pozvánka na ZŘJ, Bösser: Výlet – Buštěhrad, J. Dirbák: Zažít Řepy Jinak, R. Sálusová: Slovo redakce, Výsledky voleb, Klub 17 oslavil již jedenácté narozeniny, Oslavili jsme 100 let od vzniku republiky, Advent za chvíli zaklepe na dveře, Přivítali jsme nové občánky, Podzimníčci v Mateřské škole Bendova, Marietta tančila k výročí republiky.

 

 

Dne: 31. 10. 2018                                                                        Zapsala: Michaela Linhartová