Prosinec 2020

Orgán
Redakční rada, mediální komunikace a PR
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Zápis z prosincové el. komunikace Redakční rady Řepské sedmnáctky pro lednové vydání zpravodaje

KOMUNIKACE MEZI ČLENY: J. Bösser, Mgr. R. Sálusová, Bc. M. Štěpař, P. Maxa, Jiří Holub, Mgr. P. Gruber, Mgr. Miroslav Šoukal

Témata:

  1. Titulní fotografie
  2. Úvodní slovo
  3. Obsah

Ad1.) TITULNÍ STRANA: Ze zaslaných fotografií zvítězila fotografie Kostela sv. Martina.

Ad2.) ÚVODNÍ SLOVO: Členové se pomocí e-mailového hlasování shodli, že úvodní slovo napíše Radka Sálusová.

Ad3.) OBSAH: Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 12. 2020. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (Řazeno od strany 2):

- Z RADNICE: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, Pranostiky, Přání k novému roku;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Buďme optimističtí i v době koronavirové; Vrak může ohlásit každý, Centrum sociálně zdravotních služeb funguje; OC Řepy se pomalu mění v moderní nákupní centrum;

- BYLI JSME PŘI TOM: Mít správné sousedy je k nezaplacení; Adventní pohlazení v Domova sv. Karla Boromejského;

- ROZHOVOR: Výjimečné ocenění pro Tomáše Slavatu;

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Velkoobjemové kontejnery v lednu, Sběrné dvory, Informace o sběru bioodpadu a nebezpečného odpadu v zimních měsících; Vánoční stromky do popelnice nepatří; Přistavování VOK a Biovok v roce 2021; Komunitní zahrada v roce jedna;

- CO VÁS ZAJÍMÁ: Jak na Nový rok; Staň se dobrovolným hasičem; Pozvánky (platné pouze v případě uvolnění vládních opatření) Velký řepský bál; Karneval optimistů;

- BYLI JSME PŘI TOM: Vánoční setkání pro řepské seniory; Předvánoční nadílka v Klubu17; Poděkování pečovatelské službě v Řepích;

- CELOSTRANY KC PRŮHON

- ŠKOLY INFORMUJÍ: Čtenářský most Hamburk – Praha; Ze srdce gratulujeme; Moderní technologie v ZŠ Jana Wericha; Úspěšné čerpání prostředků z EU v ZŠ genpor. Fr. Peřiny v roce 2020; Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout spolu;

- PRO DĚTI A RODIČE: Mikulášské dovádění v MŠ Bendova; Mateřská škola Laudova se speciálními třídami – ohlédnutí za rokem 2020; PF2021 ze ZUŠ Blatiny; Mateřské centrum Řepík informuje; Plánované akce v MC Řepík v lednu 2021;

- ZE SPORTU: TJ Sokol Řepy fotbal informuje; Úspěch seniorských „petankistů“ z Prahy17;

- INFORMUJEME: Foto soutěž Klubu seniorů Řepy

- Z NAŠÍ PŘÍRODY: Záhadné žampiony v Řepích;

- TIP NA VÝLET: Kalvárie a Motolský ordovik

- INZERCE: Řádková a plošná inzerce 28 – 32.

Zapsala: Michaela Linhartová