Prosinec 2018

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy 4 návrhy: 1) Cesta k bikrosu, 2) Zmrzlý keř, 3) Kostel sv. Martina, 4) Zasněžený keř. Přítomní se shodli na návrhu č. 1.

 

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje S. Malíková.

 

Ad3.) Otázka měsíce – Přítomní se shodli na nové otázce – Knihobudka. Využíváte knihobudku v Řepích? Objevili jste v ní již nějaký „čtenářský poklad“?

Osloveni budou: Bc. Václav Dbalý a JUDr. Věra Havlíčková a dva občané Řep.

 

Ad4) Proběhla diskuse nad možným dalším vzhledem časopisu – navrhovány barevné stránky, jiné tematické rozložení nebo vědomostní soutěž.

 

Ad5.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 12. 2018. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

- Z radnice: Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Pranostiky na listopad

- Z radnice: Slovo starostky, Pranostiky na leden, Přání do nového roku, Živý betlém

- Otázka měsíce: Vánoční výzdoba v Praze. Jak vnímáte pražskou vánoční výzdobu? Myslíte, že může Praha konkurovat ostatním evropským metropolím?

- Co vás zajímá: protihlukový tunel Slánská

- Byli jsme při tom: Mikulášská nadílka v Řepích, Vánoční strom, Adventní koncerty přinesly vánoční naladění

- Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v lednu, Sběrné dvory, Městská policie, Vánoční stromky do popelnice nepatří

Co vás zajímá: Živé přenosy ze zastupitelstev, Ordinační hodiny lékařů, Komunitní zahrada v Řepích, Bioodpad – Co s ním?

- Informujeme: Veselé Vánoce řepským seniorům, Program kurzu Alfa, Přijďte si osvěžit znalosti ruského jazyka

- Co vás zajímá: Konference na téma: Centra pro rodinné pečující

- Informujeme: Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Reportáže TV Praha, CSZS nabízí pracovní pozice, Program vycházek Prahou pro seniory, Zvyšování finanční gramotnosti seniorů, Nečekejte, objednejte se!

- Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, pozvánka na velký řepský bál, Leden a žačátek února v DDM

- Celostrana KC Průhon: program leden 2019

- Byli jsme při tom: Zažít Řepy jinak – kouzlo přirozenosti, Adventní trh v klášteře potěšil malé i věkem pokročilé, Jak vylepšit řepskou vánoční výzdobu? Vánoční show v ZŠ genpor. Fr. Peřiny.

- Informujeme: Ukončení projektu Místní akční plán vzdělávání, ZUŠ Blatiny,

- Pro děti a rodiče: Přivítali jsme nové občánky, Italština pro začátečníky

Školy informují: ZŠ Jana Wericha: Vánoční trhy v naší škole, Mikuláš ztratil plášť, Přání do nového roku, ZŠ genpor. Fr. Peřiny: Poznávací zájezd do Německa, Děti a hvězdy

- Pro děti a rodiče: Advent v MŠ Socháňova, Erasmus, Premiéra se vydařila, Adventní trh v ZŠ genpor. F. Peřiny

- Ze sportu: Pražský pohár pétanque, TJ Sokol Řepy fotbal

- KD Bílá Hora – Kosmický karneval

- Informujeme: MC Řepík vás zve na seminář, Info MC Řepík

- Tip na výlet: K pramenům Botiče

- D. Halata: Tvar Barev

- Dětský bazar

- KD Bílá Hora – program leden 2019, zápis do kurzů

- Inzerce: 30 – 32.

 

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný –, Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, Bösser: Výlet, R. Sálusová: Mikulášská nadílka v Řepích, Adventní koncerty přinesly vánoční naladění, Veselé Vánoce řepským seniorům, Jak vylepšit řepskou vánoční výzdobu?, Přivítali jsme nové občánky, Adventní trh v ZŠ genpor. F. Peřiny

  

 

Dne: 7. 1. 2019                                                                            Zapsala: Radka Sálusová