Mimořádné jednání Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události

Orgán
Výbor pro energetiku, inovace a mimořádné události
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomní členové výboru: Mgr. Štefan Klučka, Mgr. Petr Filipi
Omluveni: Ing. Lenka Malinkovičová, Mgr. Jaromír Hanzal, Ing. David Števík
Další účastníci jednání: Josef Dirbák – jednatel Sportovního centra Řepy

Jednání:
Mimořádné jednání výboru se konalo v pondělí 22. 5. 2023 od 17:00 hod. ve Sportovním centru Řepy, kde byly panem jednatelem Dirbákem představeny veškeré venkovní i vnitřní prostory.

Při prohlídce byly zjištěny určité informace, ke kterým výbor níže uvádí možné alternativy řešení:

  • Zvážení možnosti převodu automobilu ze sociální péče po zakoupení nových elektromobilů.
  • Zvážení, zda by se nezvýšila efektivita a produktivita práce při opravách a servisu zařízení sportovního centra, kdyby byla zřízena servisní dílna nebo ponk se základním strojním vybavením, nástroji a nářadím.
  • Možnost vybudování schodiště do parku u sportovních kurtů, aby návštěvníci nemuseli obcházet celé sportovní centrum.
  • Ještě jednou poptat firmu, která by byla schopná dodat na střechy sportovního centra fotovoltaiku. Je bezpodmínečně nutná přítomnost zodpovědného pracovníka přímo na místě. Dle našeho názoru je plocha střechy dostatečná k tomu, aby zde fotovoltaika mohla být vybudována.
  • Prohlídkou bylo zjištěno, že v technologické části bazénu je dostatek prostoru na to, aby zde mohla být přidána ochlazovací a filtrační jednotka pro ochlazovací bazén wellness.
  • Urychlené dořešení problematiky gastro úseku Sportovního centra Řepy. Výbor doporučuje oslovit právního experta na problematiku výběrového řízení, zda by se našla možnost, urychlené legalizace možnosti převodu na Městskou část Prahy 17 nebo na třetí osobu, od které by bylo možné zařízení odkoupit.

Čas ukončení: 19:15 hod.

V Praze dne: 24. května 2023
Mgr. Kateřina Gačová, tajemnice výboru
Mgr. Štefan Klučka, předseda výboru