Mimořádné 31. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
31
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

31. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 9. 3. 2022 v 16:00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

31.1 Schválení programu
31.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
31.3 Kontrola zápisu
31.4 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 – 2022-2027
31.5 DPS v Praze Řepích – rozhodnutí
31.6 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky – hl. m. Praha
31.7 Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1502/69 (o výměře 1 m2) v k.ú. Řepy, ve vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 16:25)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Bc.  Václav Dbalý
Josef Dirbák PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  


   Zdržel se:

Mgr.  Martin Benkovič      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    


   Zdržel se:

Martin Marek Ing.  Jaroslava Šimonová    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup
Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup
Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing.  David Števík  


   Zdržel se:

Ing. arch.  Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4
Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 ­ 2022-2027

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák PhDr.  Jindřich Kadlec MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup
Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing.  David Števík  


   Zdržel se:

Ing. arch.  Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 5
DPS v Praze Řepích ­ rozhodnutí

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák PhDr.  Jindřich Kadlec Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing.  David Števík      


   Zdržel se:

Ing.  Jaroslava Šimonová Ing. arch.  Michal Štěpař    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6
Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky ­ hl. m. Praha

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák PhDr.  Jindřich Kadlec Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7
Žádost Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1502/69 (o výměře 1 m2) v k.ú. Řepy, ve vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák PhDr.  Jindřich Kadlec Mgr.  Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík