Mimořádné 23. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
23
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

23. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na čtvrtek 13.5.2021 v 18:00 hodin v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

23.1 Kontrola zápisu /schválení programu
23.2 Vrácení dotace z fondu EU v souvislosti s projektem Dětského centra osobního růstu v Psychosomatickém centru
23.3 Změny v personálním obsazení Rady městské části Praha 17
23.4 Změny rozpočtu k 31.5.2021
23.5 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích – realizace
23.6 Žádost Odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemků parc. č. 1337/26, parc. č. 1337/59, parc. č. 1346/15 a parc. č. 1346/32 v k. ú. řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17
23.7 Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 17

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Pavel Maxa Mgr. Miroslav Šoukal    

 

Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal  


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

Ing. Jaroslava Šimonová      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 31.5.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 5
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 5
Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - realizace

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský Martin Marek Ing. arch. Michal Štěpař  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 6
Žádost Odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy o projednání odejmutí pozemků parc. č. 1337/26, parc. č. 1337/59, parc. č. 1346/15 a parc. č. 1346/32 v k. ú. řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Nehlasoval:

Martin Marek Ing. arch. Michal Štěpař