Mimořádné 20. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
20
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám
20. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 24. 2. 2021 v 15:00 hodin v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 17 – Řepy

Návrh programu:

20.1 Kontrola zápisu /schválení programu
20.2 Žádost o dotace v rámci 146. výzvy MŽP (OPŽP) na projekt „Vzduchotechnika v ZŠ Jana Wericha, Praha 17 – Řepy“
20.3 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě – projednání změnového listu č. 37 f a návrhu Dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 2017/0020


k informaci :
Výzva k náhradě škody z důvodu vady projektu – retenční nádrž na odtok dešťové vody
Výzva k náhradě škody za vady projektu kotelny – projektové dokumentace plynu