Mimořádné 20. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
20
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám
20. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 24. 2. 2021 v 15:00 hodin v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 17 – Řepy

Návrh programu:

20.1 Kontrola zápisu /schválení programu
20.2 Žádost o dotace v rámci 146. výzvy MŽP (OPŽP) na projekt „Vzduchotechnika v ZŠ Jana Wericha, Praha 17 – Řepy“
20.3 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě – projednání změnového listu č. 37 f a návrhu Dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 2017/0020


k informaci :
Výzva k náhradě škody z důvodu vady projektu – retenční nádrž na odtok dešťové vody
Výzva k náhradě škody za vady projektu kotelny – projektové dokumentace plynu

 

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Mgr. Monika Čermáková MUDr. Antoine Katra    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal      


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Pavel Maxa Ing. David Števík  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Žádost o dotace v rámci 146. výzvy MŽP (OPŽP) na projekt „Vzduchotechnika v ZŠ Jana Wericha, Praha 17 ­ Řepy“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík