Jednání komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy ze dne 12.1. 2009

Orgán
Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy
Datum jednání
Volební období
2006-2010