Červen 2019

Orgán
Redakční rada
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: P. Maxa, J. Bösser, Mgr. P. Gruber, Mgr. R. Sálusová, Mgr. S. Malíková, Bc. M. Linhartová, Mgr. A. Koutný, MBA.

Omluveni:, Bc. M. Štěpař

Program:
1. Titul
2. Úvodní slovo
3. Otázka měsíce
4. Obsah
5. Různé – Česká pošta

Ad1.) Titulní strana. RR předloženy čtyři návrhy: 1) Zahrada Domova sv. Karla Boromejského,  2) řepský Jarmark,  3) Moveweek, 4) Kopretiny

Přítomní se shodli na návrhu č. 1 – Zahrada Domova sv. Karla Boromejského

Ad2.) Úvodní slovo. Přítomní se shodli, že úvodní slovo vypracuje Mgr. P. Gruber.

Ad3.) Otázka měsíce – Přítomní se shodli na nové otázce – Kinobus. Navštívili jste v létě představení kinobusu? Oslovila vás nabídka filmů, které přivezl?

Osloveni budou: Pavel Maxa, Jiří Masopust a dva občané Řep.

Ad4.) Obsah. Členům RR e-mailem předkládány vypracované materiály nebo upravené příspěvky, které redakce obdržela do data uzávěrky, tj. do 10. 6. 2019. Některé texty byly zaslány členům RR až po setkání Redakční rady.

Rada odsouhlasila následující obsah: (řazeno od strany 2):

 • Z radnice: Úvodní slovo, Aktuálně z radnice, Úřední hodiny, Tiráž, Slovo starostky, pranostiky na léto a pozvánka na prázdninové cvičení v KC Průhon.
 • Otázka měsíce: Co vám udělalo v poslední době v Řepích největší radost?
 • Co vás zajímá: Poškozené dřeviny v Řepích, Jak se sekají trávníky v naší městské části, Jaký byl letošní zápis do mateřských škol?
 • Byli jsme při tom: Dětská pouť, Moveweek aneb Řepy v pohybu, Řepský jarmark, Řešením dopravy pro horní Řepy by bylo rozšíření Karlovarské, Připravujeme nový web – zapojte se!
 • Životní prostředí: Velkoobjemové kontejnery v červenci a srpnu, Sběrné dvory, Nebezpečný odpad, Stanoviště VOK, Kam s bioodpadem, Šlápněte na to!
 • Informujeme: #Zažít Řepy Jinak 2019, Školní akademie ZŠ Jana Wericha
 • Rozhovor: #Zažít Řepy Jinak – SATISFVCKTION: „Jak dlouho chceš žít?“
 • Informujeme: Plán Klubu 17, Programy pro řepské seniory, Letní příměstský tábor, Městská policie Praha informuje, CSZS hledá vedoucí zdravotní sestru
 • Kalendář akcí: Program Domova sv. Karla Boromejského, Vinobraní v Klášteře, Kinobus
 • Celostrana KDBH: program léto 2019,
 • Informujeme: Fantom opery navštívil řepský klášter, Blahopřáli jsme našim jubilantům, Setkání řepských rodáků a starousedlíků, Kompost na sídlišti? Umíme, Komunitní spolek Řepy
 • Pro rodiče a děti: Zábava pro děti, dobrá společnost pro rodiče – to je MC Řepík, Poslední vítání občánků před prázdninami, ZUŠ Blatiny součástí projektů ZUŠ Open
 • Školy informují: Školy v přírodě, Tajemné sovy, Oslava dne dětí, Výlet do Řezna, „Už tak budem?“ aneb Jak 8. B soutěžila v televizi, Do you speak English? Poznáváme severní Německo
 • Informujeme: Krásná je rodná zem i v písni, Turnaj Pepy Procházky
 • Pro děti a rodiče: Prezentace florbalu a blešák spolku Laudovka, z.s. Kabát, Pekař peče housky aneb naše exkurze do pekárny Kabát, Na závěr školního roku Zoopark Zájezd
 • Celostrany KC Průhon: 30 let svobody, The Plastic People of the Universe
 • Tip na výlet: Jáchymovským peklem
 • Z naší přírody: Vzácné rostliny tůní revitalizovaného Řepského potoka
 • Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon (zápisy)
 • Inzerce: 30 – 32.

Podíl Redakční rady na tomto vydání: A. Koutný – Celostrany KD Bílá Hora a KC Průhon, R. Sálusová: Moveweek aneb Řepy v pohybu, Školní akademie ZŠ Jana Wericha, Blahopřáli jsme našim jubilantům, J. Bösser: Tip na výlet – Jáchymovským peklem.

Ad5) – Různé – diskuse nad plánovanou uzavírkou České pošty v Řepích. Nápad na dočasné uskladnění zpravodajů Ř17, aby měly doručovatelky snazší roznos, diskuse bude pokračovat na dalším jednání RR.

Dne: 5. 7. 2019
Zapsala: Michaela Linhartová