4. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Orgán
Komise pro Sportovní centrum Řepy
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:

Mgr. Alena Kopejtková, Mgr. Jitka Synková, Jaroslav Bíro, Miroslav Bartoš, Josef Dirbák, Mgr. Daniel Černý, Jiří Masopust, Tomáš Linhart

Omluven:

Mgr Miroslav Šoukal, Mgr. Václav Soukup

Neomluven:

Jakub Lapáček

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

 1. Seznámení s aktuálním stavem sportovního centra
 2. Příspěvek mimo základní kapitál pro společnost Zdravá sedmnáctka s.r.o. 
 3. Nájem sportovního centra 
 4. Různé 

Průběh jednání:

Předsedkyně komise Mgr. Kopejtková přivítala členy komise a seznámila je s body programu.

1. Seznámení s aktuálním stavem sportovního centra provedl pan J. Bíro

 • byl povolen zkušební provoz, který trvá 6 měsíců (od září 2019 do konce února 2020)
 • vybraný ředitel Ing. Roman Štěrba zpracovává potřebné podklady - finanční plány
 • probíhá příprava pracovních pozic s předpokladem nástupu v říjnu, zájem je o všechny pozice (i odborné)
 • do jednání Zastupitelstva m. č. bude předložen dodatek č. 6, finální
 • předpoklad zahájení je pro školy říjen, pro veřejnost listopad
 • byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí
 • do zahájení provozu budou zajištěny i pojistné smlouvy (budova, odpovědnost)

2. Příspěvek mimo základní kapitál pro společnost Zdravá sedmnáctka s.r.o. otevřela předsedkyně Mgr. Kopejtková

 • na poskytnutí příspěvku by mohlo být nahlíženo jako na veřejnou podporu. Bylo by vhodné doporučit Radě m. č., aby se touto otázkou zabývala a výsledek byl oficiálně zaznamenán

Dále bylo řečeno:

 • stavba je v souladu se strategickým plánem hl. m. Prahy, ve kterém je podpora rozvoje sportovišť v majetku městských částí, máme možnost žádat o dotace
 • měl by být dán podnět, aby byly zpracovány potřebné analýzy
 • poskytnutí finančních prostředků má jasné zdůvodnění např. platy zaměstnanců atd.
 • při hlasování o návrhu Radě byla shoda, 7x ano

3. Nájem sportovního centra

 • znalecký posudek je dokončen a víme jaká je výše nájmu
 • možnost snížení nájmu v prvním roce provozu nesmí přesahovat 75%,v Psychosomatickém centru byla sleva ve výši 50%
 • pomohla by provozovateli změna režimu platby pronájmu? Navržena byla roční platba místo měsíční a teprve na konci tohoto období
 • pokud se provozovatel přihlásí jako plátce DPH, není tato varianta možná
 • snížení by bylo vhodné i vzhledem k tomu, že část provozů ještě není dokončena a jejich náběh bude tedy postupný
 • ke stanovení rozsahu by bylo vhodné využít fakta v byznysplánu (předpoklady příjmů z těchto částí)
 • opět byla shoda v doporučení tohoto návrhu Radě m. č.

Komise doporučuje Radě m. č. Praha 17:

 1. zadání zpracování analýz k obhájení finanční podpory Zdravé 17 s.r.o.
 2. návrh na snížení nájmu ze základní stanovené částky na jeden rok adekvátně k byznysplánu v rozsahu 50 – 75%

Předsedkyně Mgr. Kopejtková poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání komise.

Praha 20.9.2019

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemanová

Schválila: Mgr. Alena Kopejtková

Ověřil: Mgr. Daniel Černý

Stáhněte si Zápis z 4. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy