32. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
32
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 20. 4. 2022 v 15 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

32.1 Schválení programu
32.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
32.3 Kontrola zápisu
32.4 Změny rozpočtu k 28.2.2022
32.5 Změny rozpočtu k 31.3.2022
32.6 Změny rozpočtu k 30.4.2022
32.7 Úprava  textu v „Pravidlech pronájmu bytů svěřených do správy Městské části Praha 17 za stanovené nájemné“
32.8 Úprava textu v „Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17“
32.9 Úprava textu v „Pravidlech pronájmu startovacích bytů za stanovené nájemné v Městské části Praha 17“
32.10 Úprava textu v „Zásadách postupu při pronájmu prostor sloužících  k podnikání svěřených Městské části Praha 17“
32.11 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 19/4 v k.ú. Řepy
32.12 Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

 

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Mgr.  Václav Soukup PhDr.  Jitka Synková
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař    


   Zdržel se:

Martin Marek Ing.  Jaroslava Šimonová    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý
Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek
Mgr.  Václav Soukup PhDr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař      


   Zdržel se:

Mgr.  Martin Benkovič Mgr.  Monika Čermáková MUDr.  Antoine Katra  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Mgr.  Václav Soukup
PhDr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Mgr.  Václav Soukup Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  


   Zdržel se:

Mgr.  Bořek Černovský PhDr.  Jitka Synková    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 28.2.2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Mgr.  Václav Soukup Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  


   Zdržel se:

PhDr.  Jitka Synková      


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 31.3.2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Mgr.  Václav Soukup Ing.  Jaroslava Šimonová
Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík  


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš PhDr.  Jitka Synková    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 30.4.2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Mgr.  Václav Soukup
PhDr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7
Úprava textu v „Pravidlech pronájmu bytů svěřených do správy Městské části Praha 17 za stanovené nájemné“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík


   Nehlasoval:

PhDr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 8
Úprava textu v „Pravidlech výběrových řízení na nájem bytů svěřených hlavním městem Prahou Městské části Praha 17“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík


   Nehlasoval:

PhDr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 9
Úprava textu v „Pravidlech pronájmu startovacích bytů za stanovené nájemné v Městské části Praha 17“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr.  Václav Soukup PhDr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 10
Úprava textu v „Zásadách postupu při pronájmu prostor sloužících k podnikání svěřených Městské části Praha 17“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr.  Václav Soukup Mgr.  Miroslav Šoukal Ing.  David Števík  


   Proti:

Ing.  Jaroslava Šimonová      


   Zdržel se:

PhDr.  Jitka Synková Ing. arch.  Michal Štěpař    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 11
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 19/4 v k.ú. Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková
Mgr.  Bořek Černovský Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková
MUDr.  Antoine Katra Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr.  Václav Soukup PhDr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal
Ing. arch.  Michal Štěpař Ing.  David Števík    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 12
Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr.  Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr.  Monika Čermáková Mgr.  Bořek Černovský
Bc.  Václav Dbalý Josef Dirbák JUDr.  Věra Havlíčková MUDr.  Antoine Katra
Mgr.  Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr.  Václav Soukup
PhDr.  Jitka Synková Ing.  Jaroslava Šimonová Mgr.  Miroslav Šoukal Ing. arch.  Michal Štěpař
Ing.  David Števík      


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš