3. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Program

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 15. 2. 2023 v 15:00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

3.1 Schválení programu
3.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
3.3 Kontrola zápisu
3.4 Jednací řád výborů zastupitelstva MČ Praha 17
3.5 Doplnění členů Finančního a Kontrolního výboru
3.6 Změny rozpočtu k 30.11.2022 - DODATEK
3.7 Změny rozpočtu k 31.12.2022
3.8 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. Čtvrtletí 2022
3.9 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2023
3.10 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2028
3.11 Zavádění elektromobility v Řepích – pořízení automobilů na alternativní pohon pro sociální služby
3.12 Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:25 hod)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)
Hlasování

Z důvodu závady na hlasovací technice není k dispozici výstup z hlasování. Hlasování k jednotlivým bodům je uveřejněné v Zápis z 3. zasedání ZMČ Praha 17 a hlasování jednotlivých zastupitelů je možné vidět ve Videozáznam z 3. zasedání ZMČ Praha 17