29. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
29
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 12. 1. 2022 v 15 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

29.1 Schválení programu
29.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
29.3 Kontrola zápisu
29.4 Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17 pro rok 2022
29.5 Veřejná zakázka na Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - rozhodnutí
29.6 Nabídka předkupního práva  na garáž na pozemku parc. č. 752/10 v k.ú. Řepy
29.7 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:25)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Pavel Maxa Mgr. Miroslav Šoukal    


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský MUDr. Antoine Katra    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Jiří Masopust Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař  


   Nehlasoval:

Miroslav Bartoš PhDr. Jitka Synková    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4
Stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 17 pro rok 2022

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 5
Veřejná zakázka na Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - rozhodnutí - Procedurální hlasování o tajném hlasování

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Proti:

Miroslav Bartoš Jiří Masopust PhDr. Jitka Synková  


   Zdržel se:

PhDr. Jindřich Kadlec Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 5
Veřejná zakázka na Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - rozhodnutí - volení volební komise

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Jiří Masopust Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař  


   Zdržel se:

Martin Marek Ing. Jaroslava Šimonová Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

Bc. Václav Dbalý PhDr. Jitka Synková    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 6
Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc. č. 752/10 v k.ú. Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Ing. Jaroslava Šimonová      

 

Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 7
Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík