28. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
28
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 8. 12. 2021 v 15 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha - Řepy

Návrh programu:

28.1 Schválení programu
28.2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období
28.3 Kontrola zápisu
28.4 Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením příspěvkové organizace CSZS
28.5 Změny rozpočtu k 30.9.2021 – Dodatek II.
28.6 Změny rozpočtu k 31.10.2021
28.7 Změny rozpočtu k 30.11.2021
28.8 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2021
28.9 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2022 pro městskou část Praha 17
28.10 Právní stanovisko k nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy o dílo ze dne 9.2.2017 ve znění jejich dodatků č. 1-6
28.11Stanovisko k problematice gastro vybavení ve Sportovním centru Řepy
28.12 Výpověď Smlouvy o poskytování právních služeb AK Jakub Šauer
28.13 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1142/980v k.ú. Řepy, stavby chodníku na pozemcích parc. č. 1409/6 a 1142/980 v k.ú. Řepy a obnovení chodníku na pozemku na parc. č. 1409/1  v k.ú. Řepy do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17
28.14 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.4.2020 mezi městskou částí Praha 17 a korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Na Chobotě 1420/16, 16300
Praha 6 - Řepy
28.15 Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky – hl. m. Praha
28.16 Garáž na pozemku parc. č. 752/46 v k.ú. Řepy
28.17 Veřejná zakázka na Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích - rozhodnutí


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:25)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 17:00)

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je v odůvodněných případech umožněna distanční účast členů zastupitelstva.

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup      


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Martin Marek Mgr. Miroslav Šoukal  

 

Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3
Kontrola zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      

 

Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 4
Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením příspěvkové organizace CSZS

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 30.9.2021 ­ Dodatek II.

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      

 

Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 6
Změny rozpočtu k 31.10.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 7
Změny rozpočtu k 30.11.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 8
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 9
Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2022 pro městskou část Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 10
Právní stanovisko k nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy o dílo ze dne 9.2.2017 ve znění jejich dodatků č. 1-6

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 11
Stanovisko k problematice gastro vybavení ve Sportovním centru Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


   Proti:

Miroslav Bartoš      


   Nehlasoval:

MUDr. Antoine Katra      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 11
Stanovisko k problematice gastro vybavení ve Sportovním centru Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Proti:

Miroslav Bartoš      

 

Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 12
Výpověď Smlouvy o poskytování právních služeb AK Jakub Šauer

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      

 

Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 13
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1142/980v k.ú. Řepy, stavby chodníku na pozemcích parc. č. 1409/6 a 1142/980 v k.ú. Řepy a obnovení chodníku na pozemku na parc. č. 1409/1 v k.ú. Řepy do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 17

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Nehlasoval:

Ing. Marek Francl      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 14
Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.4.2020 mezi městskou částí Praha 17 a korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Na Chobotě 1420/16, 16300 Praha 6 - Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák Ing. Marek Francl
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. MUDr. Antoine Katra    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 15
Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky ­ hl. m. Praha

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      

 

Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 16
Garáž na pozemku parc. č. 752/46 v k.ú. Řepy

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík