25. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
25
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Videopřenos

Program

Svolávám

25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 16. 6. 2021 ve 14 hodin v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 17 – Řepy

Návrh programu:

25.1 Kontrola zápisu / schválení programu
25.2 Schválení aktualizace 2021 „Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17“
25.3 Změny rozpočtu k 30.4.2021 - Dodatek
25.4 Změny rozpočtu k 31.5.2021
25.5 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020 (závěrečný účet)
25.6 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2021
25.7 Změny rozpočtu k 30.6.2021
25.8 Návrh úpravy v Pravidlech pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné
25.9 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parcelní číslo 752/32
25.10 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parcelní číslo 752/11
25.11 Organizační a personální změny v orgánech MČ


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas 16:00)
Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Pavel Maxa      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Nehlasoval:

Josef Dirbák      

 

Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

PhDr. Jitka Synková      

 

Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2
Schválení aktualizace 2021 „Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17“ - hlasování o protinávrhu

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 4
Zdržel se: 12
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš MUDr. Antoine Katra Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař


   Proti:

Ing. Marek Francl Martin Marek Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2
Schválení aktualizace 2021 „Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17“

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš MUDr. Antoine Katra Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař

 

Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 30.4.2021 - Dodatek

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař      


   Nehlasoval:

Mgr. Bořek Černovský      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 31.5.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík

 

Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020 (závěrečný účet)

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 7
Změny rozpočtu k 30.6.2021

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  

 

Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8
Návrh úpravy v Pravidlech pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 9
Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parcelní číslo 752/32

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      

 

Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 9
Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parcelní číslo 752/32

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Zdržel se:

Ing. Jaroslava Šimonová      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 11
Organizační a personální změny v orgánech MČ

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař


   Zdržel se:

Mgr. Monika Čermáková Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík  

 

Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 11
Organizační a personální změny v orgánech MČ

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Proti:

Miroslav Bartoš      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 11
Organizační a personální změny v orgánech MČ

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


   Proti:

Miroslav Bartoš      


   Zdržel se:

Ing. arch. Michal Štěpař      

 

Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 11
Organizační a personální změny v orgánech MČ

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 11
Organizační a personální změny v orgánech MČ

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Bc. Václav Dbalý Ing. arch. Michal Štěpař    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 11
Organizační a personální změny v orgánech MČ

Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Marek Francl JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. David Števík


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Ing. arch. Michal Štěpař