25. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
25
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

Svolávám

25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 16. 6. 2021 ve 14 hodin v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 17 – Řepy

Návrh programu:

25.1 Kontrola zápisu / schválení programu
25.2 Schválení aktualizace 2021 „Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17“
25.3 Změny rozpočtu k 30.4.2021 - Dodatek
25.4 Změny rozpočtu k 31.5.2021
25.5 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020 (závěrečný účet)
25.6 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2021
25.7 Změny rozpočtu k 30.6.2021
25.8 Návrh úpravy v Pravidlech pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené nájemné
25.9 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parcelní číslo 752/32
25.10 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parcelní číslo 752/11
25.11 Organizační a personální změny v orgánech MČ


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas 16:00)