2. jednání Komise sociální a zdravotní

Orgán
Komise sociální a zdravotní
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni – členové komise: Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Mahulena Vodárková, MUDr. Antoine Katra, Peter Mrázek
Omluveni: JUDr. Věra Havlíčková
Další účastníci – hosté: Pavel Maxa

Průběh jednání:

1. Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny přítomné v prostorách CSZS, Bendova 5, Praha 6-Řepy a seznámila přítomné s programem.

2. Mgr. Monika Čermáková prezentovala činnost Centra sociálně zdravotních služeb:

 • sdělila přítomným, že CSZS je příspěvková organizace, zřízená 1.1.1998 městskou částí Praha – Řepy,
 • představila organizační strukturu CSZS,
 • představila sociální služby:
  • pečovatelskou službu
  • poradnu pro rodinné pečující
  • AT linku a AT poradnu
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub 17
 • představila zdravotní služby:
  • domácí zdravotní péči
  • fyzioterapie
  • klinická psychologie
 • představila aktivity pro seniory:
  • kluby seniorů
  • pohybové aktivity – rehabilitační cvičení, výlety pro seniory
  • vzdělávací kurzy – PC kurzy pro seniory
  • další aktivity pro seniory – knihovna a internet, masáže, lymfodrenáže
 • dále představila ostatní služby:
  • přeprava imobilních osob
  • půjčovna kompenzačních pomůcek

3. Mgr. Monika Čermáková odpověděla na dotazy přítomných ohledně prezentované činnosti CSZS.
4. MUDr. Antoine Katra seznámil přítomné se skutečností, že  ortoped MUDr. Novák bude končit s provozem ortopedické ordinace v Řepích.
5. Mgr. Monika Čermáková sdělila přítomným, že na příštím jednání Komise sociální a zdravotní  budou členové komise seznámeni s činností organizace Anděl strážný (www.andelstrazny.eu) – jedná se o tísňovou službu pro seniory. MČ Praha 17 má uzavřenou smlouvu s organizací Život 90, z.ú., která poskytuje občanům MČ Praha17 tísňovou službu.
6. Mgr. Monika Čermáková požádala Bc. Janu Císařovou, aby na jednání komise dne 26.4.2023 prezentovala činnosti odboru sociálních věcí.

Závěrem předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 3.3.2023
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 7.3.2023
Ověřil: MUDr. Antoine Katra, dne 7.3.2023