16. zasedání ZMČ Praha 17

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
16
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program
Program

SVOLÁVÁM

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 16.9.2020 ve 14:00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha 17 - Řepy

Návrh programu:

16.1 Kontrola zápisu /schválení programu
16.2 Změny rozpočtu k 30.6. 2020 - dodatek
16.3 Změny rozpočtu  k 31. 7. 2020
16.4 Změny rozpočtu k 31. 8. 2020
16.5 Změny rozpočtu k 30. 9. 2020
16.6 Zpráva  o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2020
16.7 Urbanistická studie centra sídliště Řepy (okolí zast. MHD Slánská) – rozpracovaná studie
16.8 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - gastrovybavení
16.9 Znalecký posudek – posouzení rozsahu PD a ocenění stavebních prací elektrických instalací na stavbě Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

k informaci:
- Zpráva o stavu pohledávek za nájemci bytů a prostorů sloužících k podnikání MČ Praha 17 spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r.o. za I. pololetí 2020
- Přidělování magistrátních bytů

  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas 16:00)

PhDr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Stáhněte si Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.1
Ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 3
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Kateřina Pekárková  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.2
Návrhový výbor
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

MUDr. Antoine Katra Pavel Maxa    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 3
Přítomni: 22
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra MUDr. Kateřina Pekárková
Ing. arch. Michal Štěpař      


   Proti:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. David Števík


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš PhDr. Jindřich Kadlec    


   Nehlasoval:

Mgr. Martin Benkovič Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Proti:

Jiří Masopust      


   Zdržel se:

PhDr. Jindřich Kadlec      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.
JUDr. Věra Havlíčková PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Kontrola zápisu / schválení programu
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. JUDr. Věra Havlíčková
PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup
PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2
Změny rozpočtu k 30.6. 2020 - dodatek
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 1
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Nehlasoval:

doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Změny rozpočtu k 31. 7. 2020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 2
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová
Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Nehlasoval:

Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc.    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4
Změny rozpočtu k 31. 8. 2020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 3
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková
Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková    


   Nehlasoval:

Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Jaroslava Šimonová  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5
Změny rozpočtu k 30. 9. 2020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 3
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Mgr. Bořek Černovský Bc. Václav Dbalý PhDr. Jindřich Kadlec MUDr. Antoine Katra
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust Pavel Maxa
MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Mgr. Miroslav Šoukal
Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík    


   Zdržel se:

JUDr. Věra Havlíčková      


   Nehlasoval:

Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. Ing. Jaroslava Šimonová  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2020
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 2
Nehlasoval: 0
Přítomni: 22
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková
Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec
MUDr. Antoine Katra Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Jiří Masopust
Pavel Maxa MUDr. Kateřina Pekárková Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Mgr. Miroslav Šoukal Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková    Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7
Urbanistická studie centra sídliště Řepy (okolí zast. MHD Slánská) ­ rozpracovaná studie
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 7
Nehlasoval: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. David Števík      


   Zdržel se:

Miroslav Bartoš Mgr. Martin Benkovič Mgr. Bořek Černovský JUDr. Věra Havlíčková
MUDr. Kateřina Pekárková Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8
Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - gastrovybavení
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdržel se: 4
Nehlasoval: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý Josef Dirbák
Mgr. Alena Kopejtková Martin Marek Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup
Ing. David Števík      


   Proti:

Miroslav Bartoš doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Jiří Masopust
PhDr. Jitka Synková      


   Zdržel se:

Mgr. Martin Benkovič JUDr. Věra Havlíčková Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal ŠtěpařČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 9
Znalecký posudek ­ posouzení rozsahu PD a ocenění stavebních prací elektrických instalací na stavbě Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
Nehlasoval: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Mgr. Alena Kopejtková
Jiří Masopust Pavel Maxa Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková
Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař Ing. David Števík  


   Zdržel se:

Mgr. Bořek Černovský      Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: I
Informace k ekonomické situaci společnosti Zdravá sedmnáctka
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Mgr. Bořek Černovský
Bc. Václav Dbalý doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Jiří Masopust
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. David Števík      


   Nehlasoval:

Josef Dirbák      Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: I
Informace k ekonomické situaci společnosti Zdravá sedmnáctka
Zastupitelé městské části hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 0
Přítomni: 12
Návrh byl schválen.

   Pro:

Miroslav Bartoš Jaroslav Bíro Mgr. Monika Čermáková Bc. Václav Dbalý
Josef Dirbák doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. PhDr. Jindřich Kadlec Jiří Masopust
Mgr. Václav Soukup PhDr. Jitka Synková Ing. Jaroslava Šimonová Ing. David Števík