12. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Orgán
Komise pro kulturu a vzdělávání
Číslo jednání
12
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Josef Dirbák, JUDr. Věra Havlíčková, Mgr. Petr Gruber, Ing. arch. Michal Štěpař, Mgr. Olga Ryšavá

Omluveni: Mgr. Miroslav Šoukal, Pavel Maxa

Program:

 • Výhled kulturních a sportovních akcí do budoucna (Babí léto, Svatomartinský průvod, Drakiáda, Rozsvícení vánočního stromečku)
 • Sportovní dny pro děti z MŠ
 • Závěrečné vystoupení taneční skupiny B-Original v SC pro základní školy dne 20.6.2022
 • Vernisáž v KC Průhon 15. 6. 2022
 • Babí léto, Zažít Řepy Jinak, Vinobraní a další spolkové akce
 • Soutěž začínajících kapel na Bílé Hoře
 • Odhalování erbu na Bílé Hoře
 • Činnost Sportovního centra:
  • Vystoupení Na stojáka
  • Pravidelné sobotní trhy
  • Kulturní akce
  • Křest knihy o plavání
  • Záchranářský kurz pro děti
  • Příměstské tábory
  • Sportovní akademie
  • Den dětí – nábor akademie
 • Závěrečné shrnutí činnosti Komise

Průběh jednání:

 • Předseda Komise pan Josef Dirbák přivítal přítomné. Jako ověřovatel zápisu byl zvolen Ing. arch. Michal Štěpař. Předseda Komise pan Josef Dirbák informoval přítomné o plánu akcí a shrnul všechny kulturní akce v Řepích – Babí léto, Svatomartinský průvod, Drakiáda, Rozsvícení vánočního stromečku. Vinobraní. Akce pořádané Komunitní zahradou v Řepích a akce pořádané Společností pro obnovu řepských tradic – dětský den, jarmark, mikulášská, velký řepský bál a karneval. Informoval o vernisáži v KC Průhon dne 15. 6. 2022.

 • Informoval o soutěži začínajících kapel, která probíhala na Bílé Hoře. Akce se účastnilo 21 skupin z celé České republiky. Vítěz obdržel nahrávací smlouvu.

 • Odhalování erbu na Bílé Hoře proběhlo za účasti známých osobností, mimo jiné pana Karla Schwarzenberga.

 • Ing. Konopasková informovala přítomné o školní akademii ZŠ Jana Wericha, která proběhne dne 27. 6. 2022. Dále pak o závěrečném koncertu ZUŠ Blatiny, který proběhl dle 31. 5. 2022 v koncertním sále ZUŠ Blatiny.

 • Akce ve Sportovním centru:

  • Sportovní akce pro rodiče dětí MŠ Bendova v prostorách Sportovního centra.
  • Den dětí ve Sportovním centru – stánky s náborem dětí. SC má 3 vlastní akademie (futsal, plavání, ping pong).
  • Závěrečné vystoupení taneční skupiny B-Original v SC pro obě základní školy dne 20. 6. 2022
  • Vystoupení před SC – Na stojáka – stand up comedy
  • Sobotní trhy
  • Činnost SC – příměstské tábory, přemýšlí o registraci a následné účasti na závodech v plavání.
 • Pan Dirbák shrnul činnost Komise velmi kladně.

 • Po skončení komise ukázal pan Dirbák přítomným členům, s výjimkou Ing. arch. Michala Štěpaře, prostory Sportovního centra.

V Praze dne: 27. 6. 2022
Zapsala: Konopasková M.
Schválil: J. Dirbák
Ověřil: Ing. arch. Michal Štěpař