11. zasedání Zastupitelstva

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
11
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Program

Svolávám

11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 na středu 19. 6. 2024 v 15:00 hodin do Kulturního domu na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, Praha – Řepy

Návrh programu:

11.1 Schválení programu
11.2 Informace o činnosti vedení MČ za uplynulé období
11.3 Informace o činnosti výborů ZMČ za uplynulé období
11.4 Kontrola zápisu
11.5 Změny rozpočtu k 30.4.2024
11.6 Změny rozpočtu k 31.5.2024
11.7 Změny rozpočtu k 30.6.2024
11.8 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2023 (závěrečný účet)
11.9 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2024
11.10 Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích – Dodatek č. 3
11.11 Koupě objektu Karlovarská 48/10 na pozemku parc. č. 565/2 v k.ú. Řepy (lokalita Bílá Hora)
11.12 Pravidla pro poskytnutí dotace Městské části Praha 17 „Rekonstrukce kontejnerových stání pro rok 2024“
11.13 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, z.s. na rok 2024
11.14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2024
11.15 Přidělení dotací z dotačního programu MČ Praha 17 „Rekonstrukce jader ordinací pro rok 2024 a 2025“
11.16 Volba předsedy Kontrolního výboru


  • Pevný bod – Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 15:25 hod)
  • Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00)

Mgr. Alena Kopejtková
starostka MČ Praha 17