10. korespondenčního jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Orgán
Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb
Číslo jednání
10
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Obesláno – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, p. Vladimír Hejnic, MUDr. Antoine Katra, PhDr. Jindřich Kadlec, MUDr. Kateřina Pekárková, Bc. Ivana Rousková

Zúčastnilo se – členové komise:
Vladimír Hejnic, MUDr. Antoine Katra, MUDr. Kateřina Pekárková, Bc. Ivana Rousková

Průběh jednání:

1. Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková dne 15.5.2020 všem členům komise rozeslala emailem sdělení, ve kterém informovala členy komise o:

  • aktuálním přehledu o stavu provozovaných sociálně zdravotních služeb CSZS
  • CSZS nadále rozdává zájemcům bavlněné roušky, které dostávají darem 

2. Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková v příloze emailem rozeslala žádost Ing. Jaroslavy Šimonové, radní pro sociální oblast, která požádala o vyjádření Sociální a zdravotní komisi a komunitní plánování sociálních služeb o vyjádření ke grafické úpravě „Seniorské obálky“. Současně požádala členy komise o písemné vyjádření k návrhu druhé strany „Seniorské obálky“ a to nejpozději do 20.5.2020. 

3. Radní pro sociální oblast Ing. Jaroslava Šimonová sdělila, že městská část se Usnesením RMČ č. 000058/2020 připojila ke spolupráci a distribuci „Seniorské obálky“ – k celostátnímu projektu MPSV, který byl na Sociální a zdravotní komisi také projednán a následně RMČ Praha 17 doporučen. V rámci tohoto připojení zpracuje MPSV pro naši MČ grafický návrh této „Seniorské obálky“. Obsah první strany je pevně stanoven, na druhou stranu si může každá MČ dát svoje kontakty, které jsou důležité pro seniory. Ing. Jaroslava Šimonová se na Sociální a zdravotní komisi obrátila ohledně spolupráce při navržení důležitých kontaktů na druhé straně „Seniorské obálky“. Současně v příloze zaslala vzory z jiných MČ (MČ Praha 3, MČ Praha 4, MČ Praha 12, MČ Praha 13 a MČ Praha 15) a navrhla ponechat krizové linky a přidat kontakty: Úřad MČ Praha 17 (telefon a web), sociální odbor, Centrum sociálně zdravotních služeb, Úřad práce. 

4. Členové komise se k návrhu druhé strany „Seniorské obálky“ v termínu do 20.5.2020 písemně vyjádřili.

5. Na základě vyjádření členů Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb Mgr. Monika Čermáková informovala členy komise o dvou návrzích: 

  • první je informace na první straně – k seznamu léků, které, dle praxe, se na první stranu nevejdou – návrh je, aby na této straně dole bylo zaškrtávací okénko ve smyslu lékařská zpráva s kompletní medikací je přiložena nebo naopak sdělení, že výpis medikace není kompletní,
  • na druhé straně seniorské obálky doporučuje upřednostnit jednoduchost a srozumitelnost – z tohoto pohledu nejvíce vyhovuje návrh druhé strany „Seniorské obálky“ z MČ Praha 13.

Závěrem předsedkyně komise písemně poděkovala členům komise za jejich písemné vyjádření.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 21.5.2020
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 21.5.2020

Stáhněte si  Zápis z 10. korespondenčního jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb