1. jednání Komise pro vzdělávání a školství

Orgán
Komise pro vzdělávání a školství
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: Mgr. Václav Soukup (předseda komise), Josef Dirbák, Mgr. Jana Kalinová, Ing. Dagmara Fialová (tajemnice komise)

Host: Mgr. Miroslav Šoukal

Omluveni: Mgr. Štefan Klučka, Mgr. Mahulena Vodárková, DiS.

Místo konání: zasedací místnost Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b

Prezenční listina je k dispozici u tajemnice komise.

Program:

 1. Představení členů komise
 2. Volba místopředsedy komise
 3. Podněty členů komise k řešení
 4. Různé

1. Zahájení jednání
Předseda komise Mgr. Václav Soukup přivítal přítomné a zahájil jednání.

2. Volba místopředsedy a ověřovatele zápisu
Volba místopředsedy byla přesunuta na příští jednání (24. 5. 2023), kdy se bude jednání účastnit více členů.
Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Mgr. Jana Kalinová.

3. Podněty členů komise k řešení
Mgr. Václav Soukup

 • Členové si připraví na příští jednání podněty k řešení pro komisi a následně pro RMČ.

Josef Dirbák

 • Propojení škol a sportu – využití sportovišť v SC Řepy v dopoledních hodinách zvýhodněné ceny – Mohla by MČ přispět dotačně nebo v rámci rozpočtu?
 • V květnu končí sportovní sezona týmových sportů v SC Řepy – přes léto je tedy více možné využívat prostor SC.
 • Bylo by dobré stanovit si cíle, kam směřovat, abychom pomohli školám a školkám.
 • Využití sportovišť základních škol v odpoledních hodinách a o víkendech? Pokud jsou v SC plná sportoviště (haly i venkovní kurty), byla by po domluvě možnost využití sportovišť škol v odpoledních hodinách nebo o víkendech? Dle pana místostarosty Mgr. Šoukala to není problém. Dle domluvy v čase, kdy sportoviště nevyužívá škola – v ZŠ také probíhají tréninky. Možnost zisku škol.

Mgr. Jana Kalinová

 • „Dny bez učebnic“ a podobné akce na konci školního roku (červen) – využití sportovišť SC Řepy v dopoledních hodinách za zvýhodněnou cenu – např. plavání pro třídy, stolní tenis, tělocvična.

Mgr. Miroslav Šoukal

 • Pan Dirbák do konce dubna připraví rozvrh volných dopoledních hodin v červnu v SC Řepy – bazén, hala, stolní tenis + cenová nabídka pro ZŠ. Poslat prosí nejdříve radním, následně pak školám.
 • Jako radní MČ bude rád za jakékoliv náměty (např. v rámci prevence atd.)
 • MŠ Bendova má zájem o plavání v SC Řepy v době prázdninového provozu.
 • Sportovní dopoledne žáků ZŠ proti sobě – fotbal, florbal, basketbal (proložit např. exhibičním zápasem, ukázkami sportu). Režijní náklady by mohla pokrýt MČ.

Josef Dirbák

 • Akce pro děti dopoledne – proběhlo např. vystoupení B-Original v SC Řepy.
 • Takto lze připravit i jiné akce např. Tatran Střešovice, futsal Sparta, basketbal Sparta – sportovní dopoledne pro děti – představení sportu a motivace ke sportu (+ nábory).
 • Bylo by třeba, aby takové projekty podpořila a zastřešila MČ.

4. Různé
Mgr. Miroslav Šoukal

 • 29.3.2023 proběhlo oceňování pedagogických a nepedagogických pracovníků v KC Průhon. V budoucnu bude tato tradice zachována. Akce může mít v příštích letech různý formát.
 • MŠ – proběhlo výběrové řízení na údržbáře pro MŠ (4 uchazeči) – drobné opravy ve školkách, úprava zeleně na zahradách MŠ. MŠ tímto ušetří finance za externí služby – za práci a dopravu řemeslníků, budou si hradit jen materiál a zůstane jim tak více finančních prostředků na opravy.
 • ZŠ Jana Wericha – bude probíhat výběrové řízení na opravu střechy.
 • MŠ Pastelka – rekonstrukce topného systému v době letních prázdnin.
 • Ostatní investiční akce – příprava PD (případné využití dotačních možnosti)

Termín příštího jednání: STŘEDA 24. 5. 2023 od 17 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b.

Zapsala: Ing. Dagmara Fialová
Schválil: Mgr. Václav Soukup
Ověřila: Mgr. Jana Kalinová