Veřejné projednání MAP Praha 17

21.3.2018

V podvečer 21. března se v KC Průhon konalo veřejné projednávání MAP Praha 17. Hlavním cílem tohoto strategického dokumentu je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Díky spolupráci zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání může docházet k plánování partnerských aktivit, výměně poznatků a řešení specifických problémů a potřeb. Podrobný článek naleznete v dubnové Ř17.