Slavnostní otevření hřiště v ul. Bazovského

12.11.2008