Otevření Aktivního lesoparku Na Fialce

16.9.2015

Slavnostní otevření Aktivního lesoparku Na Fialce se konalo 16. září za účasti zástupců vedení radnice - starostky Jitky Synkové a místostarostů Jaroslava Hájka a Martina Marka. Přítomni byli také architekti ze zhotovitelské firmy, kteří přítomné potěšili komentovanou prohlídkou jednotlivých herních prvků. Součástí odpoledne byla i nabídka občerstvení a opékání špekáčků.