Diskuse s občany - DPS

8.10.2015

8. října od 17 hodin se v KC Průhon živě diskutovalo na téma výstavby Domova s pečovatelskou službou. Dle zcela zaplněného sálu je zřejmé, že toto téma občany naší městské části velmi zajímá.