Dětská atletická liga - běžecké odpoledne: 24 .4 .2013