Beseda s občany na téma dopravy v horních Řepích

13.11.2013

Ve středu 13. listopadu se uskutečnila plánovaná beseda s občany, kterou jsme avizovali
v minulém čísle Řepské sedmnáctky. Název sice zněl: „nejen na téma dopravní situace“, nicméně bylo zřejmé, že toto téma bude zcela postačující a právě to jediné místní občany zajímá nejvíce. Zcela zaplněný sál Kulturáčku na Bílé Hoře přivítal místostarosta Městské části Praha 17, Martin Marek a s ním se zúčastnili tohoto setkání i ostatní: starostka Bc. Jitka Synková, místostarostové Mgr. Bořek Černovský a Tomáš Finger, Stanislav Hájek a také tajemník úřadu městské části, Ing. Lubomír Němejc.  Po úvodním slově se chopil mikrofonu jeden z hlavních účastníků, tvůrce prvních návrhů, Ing. Zdeněk Kymr a po vyčerpávajícím popisu svých prezentací dostali prostor občané se svými dotazy. A bylo jich vskutku hodně. Řešila se otázka dopravního značení a omezení, hlídání policie a vybírání pokut, možného vzniku miniokružní křižovatky, stavby Břevnovské radiály a její případné ceny, rozšíření
Karlovarské ulice a mnoho dalších podnětů. Navíc v průběhu diskuse vyšla najevo i celá řada dalších možných návrhů řešení celé dopravní situace v této lokalitě. Beseda byla nakonec uzavřena s tím, že všechny návrhy, které byly předloženy, se zaevidují, na webových stránkách úřadu Městské části Praha 17 se vytvoří rubrika, ve které budou všechny návrhy umístěny a bude možnost je nejen prohlížet, ale také se k nim vyjadřovat a
vkládat příspěvky. Každý, kdo bude mít zájem, si tak bude moci udělat představu o možném řešení dopravní situace v horních Řepích. Druhé kolo jednání na toto téma proběhne pravděpodobně v únoru příštího roku a mělo by z něj vzejít již výsledné řešení, které bude uskutečněno. O přesném datu vás samozřejmě budeme v dostatečném předstihu informovat.