ZŠ genpor. Františka Peřiny, objekt Laudova 1024, 1. etapa tělocvična - rekonstrukce ústředního vytápění

Základní údaje

Evidenční číslo: 117
Název: ZŠ genpor. Františka Peřiny, objekt Laudova 1024, 1. etapa tělocvična - rekonstrukce ústředního vytápění
Popis: Jedná se o rekonstrukci vytápění pro objekt tělocvičny základní školy „ZŠ genpor. Františka Peřiny, objekt Laudova 1024, 1. etapa tělocvična“ v objektu C1, C2 místností č.m. 113, 117 a 147.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 7.8.2014
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 3

Vybraný dodavatel: DAMIRO 2000 s.r.o., Na Fialce 1551/59, 163 00 Praha 6, IČ: 261 36 473
Smluvní cena (bez DPH): 298 315,00,- Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nejnižšké nabídková cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
DAMIRO 2000 s.r.o., Na Fialce 1551/59, 163 00 Praha 6 261 36 473 ano 298 315,00,- Kč   1 ano  
Jan Fridrich, Umělecká 1003/1, 170 00 Praha 7 703 51 228 ano 342 880,00,- Kč   3 ano  
Tomáš Soulek, Bazovského 1229/6, 160 00 Praha 6 - Řepy 866 25 748 ano 327 734,00,- Kč   2 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: ZŠ genpor. Františka Peřiny, objekt Laudova 1024, 1. etapa tělocvična - rekonstrukce ústředního vytápění
Datum podpisu smlouvy: 28.8.2014

Vytvořeno: 29.8.2014