Zajištění svahu při severním okraji pozemku parc. č. 546, k.ú. Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 78
Název: Zajištění svahu při severním okraji pozemku parc. č. 546, k.ú. Řepy
Popis: vybudování tížné gabionové zdi; zabezpečení stavební jámy vybudováním nového oplocení a vjezdové brány na pozemcích parc.č. 563, 564 a 565/1, k.ú. Řepy

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: jednací bez uveřejnění

Datum uveřejnění: -
Odbor: Odbor životního prostředí a dopravy
Počet předaných dokumentací: 1

Vybraný dodavatel: Studio degree, s.r.o., Jateční 33, 170 00 Praha 7
Smluvní cena (bez DPH): 501 695,302 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Studio degree, s.r.o. 27424081 ano 501 695,302 Kč 100 1 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Zajištění svahu při severním okraji pozemku parc. č. 546, k.ú. Řepy
Datum podpisu smlouvy: 15.4.2013

Vytvořeno: 20.1.2014