Stavební úpravy obj. Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 105
Název: Stavební úpravy obj. Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - Řepy
Popis: Jednopodlažní nástavba zázemí pro účinkující (WC, šatna, sklad rekvizit), přístavba vnějšího přístupového schodiště (zadní vstup pro účinkující) jednopodlažní nástavba zázemí salonku (WC, čajová kuchyňka) přístavba lehké konstrukce zastřešení schodiště u hlavního vstupu do objektu, výměna střešní krytiny a zateplení krovu, sjednocení a oprava fasády a soklu objektu, zateplení fasády stávající přístavby, výměna klempířských výrobků, nový hromosvod a úprava venkovních zpevněných ploch.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: podlimitní
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 10.6.2014
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 18

Vybraný dodavatel: ORSmix s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 4 959 925,44 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 90 %
Doba provádění 10 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
LP STAVBY, s.r.o. 228 01 863 ne 5 628 948,84 Kč 81,969 7 ano  
DEREZA, s.r.o. 480 36 315 ano 5 201 148,00 Kč 88,768 4 ano  
PENTAS, s.r.o. 480 38 946 ano 6 454 044,81 Kč 72,427 8 ano  
Rekomont, a.s. 004 99 838 ano 6 632 579,87 Kč 71,474 9 ano  
XEDOS, s.r.o. 271 21 852 ne 5 631 321,83 Kč 85,437 5 ano  
Konstruktis Novostav, a.s. 264 16 247 ne 5 660 240,00 Kč 84,843 6 ano  
ORSmix, s.r.o. 247 84 834 ne 4 959 925,44 Kč 96,552 1 ano  
DOMISTAV CZ, a.s. 274 81 107 ne 5 127 602,54 Kč 93,480 3 ne  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Stavební úpravy obj. Sokolovny, Na Chobotě 125, Praha 6 - ŘepyDodatek č. 1 ke smlouvě 2014/0169
Datum podpisu smlouvy: 10.6.2014

Vytvořeno: 18.6.2014