Rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc.č. 348/1 v k. ú. Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 11
Název: Rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc.č. 348/1 v k. ú. Řepy
Popis: Vybudování tří oddělení urnových schránek (kolumbárních okének). Použité materiály a způsob provedení budou odpovídat pietnímu charakteru stavby. Jednotlivé schránky budou zabezpečeny proti cizímu vniknutí.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 23.3.2012
Odbor: Odbor správy obecního majetku
Počet předaných dokumentací: 3

Vybraný dodavatel: Rosenheim Karel, Veronské náměstí 593, Praha - Horní Měcholupy, IČ: 11214309
Smluvní cena (bez DPH): 240675,- Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 70 %
Doba zhotovení stavby 25 %
Doba zhotovení dvířek jednotlivých urnových schránek 5 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
ACT Litoměřice, s.r.o., Pohořany 25, Žitenice 27329160 / CZ 27329160 ne       ne NPZ
Rosenheim Karel 11214309 ne 240675,- Kč   1 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Rozšíření kolumbária řepského hřbitova na pozemku parc.č. 348/1 v k. ú. Řepy
Datum podpisu smlouvy: 7.5.2012

Vytvořeno: 15.5.2012