Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - III

Základní údaje

Evidenční číslo: 119
Název: Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - III
Popis: Zakázka malého rozsahu spočívající ve vybudování dvou nových oddělení kolumbárních okének včetně navazujících zpevněných ploch

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 25.8.2014
Odbor: Odbor správy obecního majetku
Počet předaných dokumentací: 3

Vybraný dodavatel: Inbau, s.r.o.
Smluvní cena (bez DPH): 485463 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
nabídková cena 80 %
doba zhotovení stavby 15 %
doba zhotovení dvířek 5 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
InBau, s.r.o. 24229679 / CZ 24229679 ano 485463 Kč 100 1 ano  
Dekbet, s.r.o. 24169251 / CZ 24169251 ano 489560 Kč 96,8 2 ano  
Josef Pavle 76262197 ano 522806 Kč 90,8 3 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Rozšíření kolumbária řepského hřbitova - III
Datum podpisu smlouvy: 14.8.2014

Vytvořeno: 29.8.2014