Rekonstrukce varny - MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 -Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 169
Název: Rekonstrukce varny - MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 -Řepy
Popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti – potřebných stanovisek na rekonstrukci varny a přilehlých prostor. Kromě rekonstrukce se též jedná o navýšení kapacity jídel z původních 120 na 130 jídel.

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní

Datum uveřejnění: 19.10.2015
Odbor: Odbor územního rozvoje a investic
Počet předaných dokumentací: 0

Vybraný dodavatel: GP ATELIER s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6
Smluvní cena (bez DPH): 170 000,-Kč Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 90 %
Cena autorského dozoru 10 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
GP ATELIR s.r.o. 24152650 ano 170 000,- Kč Kč   1 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Rekonstrukce varny - MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6
Datum podpisu smlouvy: 13.10.2015

Vytvořeno: 19.10.2015