Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikace Doubravínova, Praha-Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 92
Název: Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikace Doubravínova, Praha-Řepy
Popis: zpracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti

Stav řízení: ukončené
Druh: služby
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 12.2.2014
Odbor: Odbor životního prostředí a dopravy
Počet předaných dokumentací: 3

Vybraný dodavatel: VIN Consult s. r. o., Jeremenkova 763/88, 140 21 Praha 4, IČ: 49614967
Smluvní cena (bez DPH): 100 000 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nabídková cena 80 %
Doba zhotovení 20 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Dopravně inženýrská kancelář s. r. o. 27466868 ne 307 000 Kč 37,082 11 ano  
Projekce Máša s. r. o. 26976421 ne 65 000 Kč     ne NKP
Pontex, spol. s r. o. 40763439 ne 244 000 Kč 44,753 9 ano  
Atelier Promika s. r. o. 26080273 ano 264 000 Kč 38,490 10 ano  
7s architektonická kancelář s. r. o. 128 000 ne 128 000 Kč 80,000 4 ano  
AF-Cityplan s. r. o. 47307218 ne 162 000 Kč 60,152 8 ano  
PPU spol. s r. o. 49613481 ne 106 000 Kč 86,762 2 ano  
LUCIDA s. r. o. 25651099 ne 145 000 Kč 73,354 5 ano  
NDCon s. r. o. 64939511 ne 77 400 Kč     ne NPZ
GREBNER s. r. o. 177 000 ne 170 000 Kč 63,864 6 ano  
CR PROJECT s. r. o. 27086135 ne 153 950 Kč 61,965 7 ano  
B.B.D. s. r. o. 26149788 ne 128 500 Kč 82,257 3 ano  
Hynek Seiner, projektová a inženýrská činnost ve výstabě 74569104 ne 90 000 Kč     ne NPZ
VIN Consult s. r. o. 49614967 ne 100 000 Kč 91,024 1 ano  
ABCD Studio s. r. o. 22794107 ne 545 000 Kč 26,346 12 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Rekonstrukce komunikace Doubravínova, Praha-ŘepyDodatek č.1 ke smlouvě 2014/0047
Datum podpisu smlouvy: 2.4.2014

Vytvořeno: 14.4.2014