Přístřešek pro kontejnery na sídlišti Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 12
Název: Přístřešek pro kontejnery na sídlišti Řepy
Popis: Vybudování vzorového kontejnerového stání pro 4 kontejnery na směsný odpad v Žufanově ulici č.p. 1093 na parcele č. 1234/57.

Stav řízení: ukončené
Druh: stavební práce
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 9.2.2012
Odbor: Odbor životního prostředí a dopravy
Počet předaných dokumentací: 4

Vybraný dodavatel: Alternative Architecture Building, spol. s r. o. Nám. Josefa Machka 18/898 158 00 Praha 5
Smluvní cena (bez DPH): 200 780,-Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
nabídková cena 70 %
doba provádění 30 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Kokes Partners s. r. o. 29023033/ CZ 29023033 ne 188 907,-Kč     ne NKP
S K D Průmstav - stavby, a.s. 25406523/ CZ 25406523 ne 599 768,-Kč 32 3 ano  
Alternative Architecture Building, spol. s r. o. Nám. Josefa Machka 18/898 158 00 Praha 5 26441799/ CZ 26441799 ne 200 780,-Kč 95 1 ano  
NOVSTAV s. r. o. 27065642/ CZ 27065642 ne 510 586,-Kč 47 2 ano  

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: Přístřešek pro kontejnery na sídlišti Řepy
Datum podpisu smlouvy: 27.4.2012

Vytvořeno: 18.5.2012