Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních osob, Registrace akce ident. č. 113D31200 1102 Podpora mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb, p. o. Praha 17 Řepy

Základní údaje

Evidenční číslo: 203
Název: Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních osob, Registrace akce ident. č. 113D31200 1102 Podpora mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb, p. o. Praha 17 Řepy
Popis: Předmětem veřejné zakázky je koupě nového automobilu s úpravou pro převoz imobilních klientů.

Stav řízení: ukončené
Druh: dodávky
Typ: malý rozsah
Zadávací řízení: otevřené

Datum uveřejnění: 17.10.2016
Odbor: Kancelář tajemníka
Počet předaných dokumentací: 0

Vybraný dodavatel: Autosalon Klokočka Centrum a. s., Borského 786, 152 00 Praha 5
Smluvní cena (bez DPH): 619807 Kč

Hodnotící kritéria

NázevVáha
Nejnižší celková nabídková cena 100 %

Přehled nabídek

NázevIČ / DIČPřímé osloveníNabídková cena (bez DPH)Bodové hodnocení nabídkyPořadí dle ekonomické výhodnostiNabídka přijata k hodnoceníDůvod vyřazení
Autosalon Klokočka Centrum a. s. 26435713 ano 619807 Kč   1 ano  
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 47124652 ne 586372 Kč     ne NPZ

* Vysvětlivky:
NKP - účastník nesplnil kvalifikační předpoklady
NPZ - nabídka nesplňuje požadavky zadání

Smlouva / Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 2016/0212
Datum podpisu smlouvy: 14.10.2016

Vytvořeno: 17.10.2016